CHÀO THÂN ÁI ! BÀI VIẾT, HÌNH ẢNH CỘNG TÁC CHO BẢN TIN : TRƯỜNG CŨ XIN GỬI VỀ ĐỊA CHỈ NHÓM THỰC HIỆN : loplam3@gmail.com

Bạn cùng trườngCơ giới 2 (Vinh, Sơn , Thanh), CB2 (Báu), KT2 (Ngọc), KT4 (Hương), CB4 (Khiêm), Bé Thủy — cùng với Truc HuynhTri Nguyen.

...Ai cũng cười tươi rói...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét