CHÀO THÂN ÁI ! BÀI VIẾT, HÌNH ẢNH CỘNG TÁC CHO BẢN TIN : TRƯỜNG CŨ XIN GỬI VỀ ĐỊA CHỈ NHÓM THỰC HIỆN : loplam3@gmail.com

Lưu niệm ở Đà Lạt

Từ trái qua phải :
Hàng ngồi : Hương, (...),(...),(...),(...),(...),(...), Bửu Minh,(...),(...), Tuấn,(...),(....)
Hàng đứng : ..........?
Anh nào biết xin chú thích giúp ở phần nhận xét bên dưới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét