CHÀO THÂN ÁI ! BÀI VIẾT, HÌNH ẢNH CỘNG TÁC CHO BẢN TIN : TRƯỜNG CŨ XIN GỬI VỀ ĐỊA CHỈ NHÓM THỰC HIỆN : loplam3@gmail.com

Lớp CG2
Từ trái qua phải
Hàng ngồi  trước: Tuấn, Châu, Hoà, Tân, Xuân, Trọng Chi, Hương, Sơn , Chánh, Thành, Khiêm, Văn Thanh, Đại, Trí, Lành, Trọng Thanh

Hàng ngồi  sau : Toản, Tứ, Rép, Tài, Văn Thức, Công Thức, Phú, Cẩm, Hùng, Vinh, Chương, Bửu Minh, Hoài Minh
Hàng đứng : Hoàng, Quý Thanh, Đa Tây, Văn, Dũng, Thầy Dong, Thầy Hoan, Thầy Ngô, Thầy Hiền, Thầy Cảnh, Thầy Dị, Thầy Xuân, Thầy Mai, Thầy Khải, Thầy Biên,  Tư, Bổ, Thầy Bên

1 nhận xét: