CHÀO THÂN ÁI ! BÀI VIẾT, HÌNH ẢNH CỘNG TÁC CHO BẢN TIN : TRƯỜNG CŨ XIN GỬI VỀ ĐỊA CHỈ NHÓM THỰC HIỆN : loplam3@gmail.com

Gặp gỡChúc mừng Thầy cô tại Khoa Lâm nghiệp- Trường Đại học Nông lâm TP.HCM, ngày 19/11/2010

Lã Trọng Thanh CG2(đứng), anh Nguyễn Tiến Dũng CG1(Bình Thuận), anh Trần Quang Trí (TP.HCM) CG1, anh Phạm Ngọc Sự CG1( Đà Nẵng), anh Vương Đình Khoát ( Bình Dương )CG1 , anh Ngô Quang Lễ L1 (đứng)

1 nhận xét: